A- A A+

Thư của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội (04/4/1955 – 04/4/2022)