A- A A+

Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường

Ngày 06/7, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao kiến thức, năng lực bảo vệ môi trường” cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, tư vấn viên, hòa giải viên pháp luật của 17 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên và tỉnh Binh Phước.