A- A A+

Luật gia Nguyễn Trọng Trí – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bình Phước nhận học vị Tiến sĩ

Ngày 24/9, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Thành phố Hà Nội), Học viện Hành chính Quốc gia long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ cho gần 330 nghiên cứu sinh, học viên tốt nghiệp năm 2023. Trong 30 tân Tiến sĩ có ông Nguyễn Trọng Trí - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bình Phước.