A- A A+

HĐND tỉnh thông qua 7 nghị quyết liên quan đến các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

(CTTĐTBP) - Sáng 31/3, sau một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và tiến hành bế mạc.