A- A A+

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

(CTTĐTBP) - Ngày 6/6, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.