A- A A+

Tổng hợp một số điểm mới trong các Luật, được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

Tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 09 luật, quy định những nội dung rất quan trọng với nhiều điểm mới. Cụ thể như sau: