A- A A+

Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về phục hồi và phát triển kinh tế

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia.