A- A A+

Thủ tục góp vốn mua chung đất

Nền kinh tế càng phát triển, nhu cầu sử dụng đất, mua đất của người dân ngày một cao. Điển hình nhất là hình thức góp vốn mua đất đang là vấn đề được quan tâm rất nhiều hiện nay. Tuy nhiên khi góp vốn mua đất do sự hiểu biết pháp luật còn hạn chế, thỏa thuân không rõ ràng hay đơn giản là vấn đề xác lập trong việc góp vốn mua đất không được chặt chẽ dẫn đến tranh chấp xảy ra rất nhiều.