A- A A+

Thông qua Nghị quyết giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế, áp dụng từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022.