A- A A+

Thêm một điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh

(CTTĐTBP) - Ngày 9/5, UBND tỉnh đã có văn bản thuận chủ trương xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”) của tỉnh tại Siêu thị Co.opmart Đồng Phú.