A- A A+

Thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa 10

Sáng 18/3, đồng chí Huỳnh Hữu Thiết - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa 10.