A- A A+

Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 42/KH-HLG ngày 14/6/2022 của Hội Luật gia tỉnh Bình Phước về việc ban hành Kế hoạch “Phổ biến, tư vấn pháp luật lưu động năm 2022 cho người dân tại 20 xã thuộc các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước”, ngày 03 và 04/08/2022, Hội Luật gia tỉnh Bình Phước đã phối hợp với UBND hai xã Tân Phước và xã Đồng Tiến  (huyện Đồng Phú) tổ chức Hội nghị tuyên truyền và phổ biến Bộ luật Dân sự, Luật đất đai, giải đáp thắc mắc cho cán bộ và nhân dân tại hai địa phương.