A- A A+

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Ngày 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.