A- A A+

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Bình Long

Sáng nay 29/11, đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 do ông Nguyễn Trọng Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại UBND thị xã Bình Long.