A- A A+

Huyện Đồng Phú: Tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Dân sự và Luật Đất đai

Trong hai ngày 09 và 10/08/2022, Hội Luật gia tỉnh Bình Phước phối hợp với UBND hai xã Tân Lập và Tân Lợi (huyện Đồng Phú) tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về những điểm mới của Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự cho khoảng 100 cán bộ và nhân dân.