A- A A+

Hội nghị tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật tại 2 xã Bom Bo và Đức Liễu.

Trong hai ngày 05-06/7, Hội Luật gia tỉnh Bình Phước đã phối hợp với UBND xã Bom Bo và xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng tổ chức Hội nghị tuyên truyền và phổ biến Luật đất đai, Bộ luật Dân sự, giải đáp thắc mắc cho cán bộ và nhân dân địa phương.