A- A A+

Hội nghị Triển khai công tác năm 2023 Hội Luật gia Việt Nam

Ngày 28/12, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023.