A- A A+

Đồng Xoài duy trì hoạt động hiệu quả 52 nhóm zalo phục vụ tuyên truyền pháp luật

Sáng ngày 2/12, đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 do ông Nguyễn Trọng Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại UBND thành phố Đồng Xoài.