A- A A+

Đảm bảo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo nhấn mạnh cần thống nhất tinh thần không chủ quan, lơ là, bảo đảm mục tiêu kép đó là kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, công bằng, khách quan, chất lượng; đồng thời bảo đảm an toàn cao nhất cho lực lượng tổ chức thi, thí sinh và các đối tượng có liên quan.