A- A A+

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh Bình Phước lần thứ IV

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, sáng nay 29-12, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh Bình Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đại hội đề ra và thực hiện phiên bế mạc.