A- A A+

Cụm thi đua số 4 - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm

Sáng 07/07/, tại Bình Thuận, Cụm thi đua số 4 – Hội Luật gia Việt Nam (các tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.