A- A A+

Cụm thi đua số 4: góp sức cùng địa phương trong cải cách tư pháp, giám sát thi hành pháp luật, phản biện xã hội...

Ngày 27/6, tại Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Cụm thi đua các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ (Cụm số 4) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, thảo luận và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023.