A- A A+

Công an TP HCM cảnh báo chiêu lừa đảo mới

Gần đây, xuất hiện chiêu lừa đảo mới, Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo và yêu cầu người dân cẩn thận trước những cuộc gọi lạ.