A- A A+

Chuẩn bị cho đoàn sinh viên luật Việt Nam tham dự cuộc thi phiên tòa giả định ASEAN tại Malaysia do Hiệp hội luật các nước ASEAN (ALA) tổ chức

Để hiện thực hóa mục đích thúc đẩy trao đổi, chia sẻ thông tin hệ thống pháp luật và sự phát triển pháp luật của các nước ASEAN; sự hợp tác giữa các tổ chức nghề luật, khoa luật, trung tâm nghiên cứu pháp luật và các tổ chức tương tự khác ở các nước ASEAN, trong khuôn khổ Đại hội lần thứ 14 được tổ chức tại Malaysia trong Tháng 10 năm 2023, Hiệp hội Luật các nước ASEAN (ALA) sẽ tổ chức Cuộc thi phiên tòa giả định dành cho sinh viên luật các nước ASEAN nhằm để sinh viên luật trong khu vực hiểu về các văn kiện cũng như các vấn đề pháp lý của ASEAN. Đây là sáng kiến lần đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ Đại hội của ALA.