A- A A+

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền tiếp công dân định kỳ

Sáng ngày 17/3, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 3.