A- A A+

Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhân cách vẹn nguyên giá trị thời đại

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2022). Mỗi khi đến dịp sinh nhật của Người, tất cả chúng ta đều tưởng nhớ về Bác. Ai cũng muốn gửi đến Bác lời chúc tốt đẹp nhất, bằng những hành động thiết thực nhất như sinh thời Bác thường mong muốn.