A- A A+

Cảnh giác trò lừa đảo trên không gian mạng

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với các thủ đoạn giả danh người có chức vụ, quyền hạn để lừa đảo. Hình thức sử dụng nhiều nhất là giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, tuyển “cộng tác viên online” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản...