A- A A+

Cách hết chức vụ trong Đảng của Giám đốc CDC Bình Phước

Ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc CDC tỉnh Bình Phước bị UBKT Tỉnh ủy Bình Phước thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức các chức vụ trong Đảng liên quan đến việc mua kít xét nghiệm Covid-19.