A- A A+

Bộ Y tế: Các địa phương quyết liệt kiểm tra mua, bán thuốc điều trị COVID-19

Bộ Y tế đã ban hành Công điện số 365/CĐ-BYT gửi UBND các tỉnh, thành phố “nhắc” tiếp tục thanh tra, kiểm tra, tăng cường quản lý về thuốc điều trị COVID-19. Đây là lần thứ 3 trong tháng 3/2022, Bộ Y tế có văn bản về vấn đề này gửi các địa phương.