A- A A+

Bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với thiết bị hệ thống thông tin Chính phủ điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc sử dụng các thiết bị, máy móc đối với các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử để bảo đảm an toàn thông tin mạng.