A- A A+

Tiếp tục xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan công tác phòng chống dịch Covid-19

(CTTĐTBP) - Ngày 3/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2209/UBND-KT về thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tại phiên họp thứ 20.