A- A A+

Hội Luật gia tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Hội Luật gia tỉnh Bình Phước về việc ban hành Kế hoạch “Phổ biến, tư vấn pháp luật lưu động năm 2023 cho người dân tại 20 xã thuộc các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước”, trong thời gian từ ngày 25 đến ngày 28/7/2023, Hội Luật gia tỉnh Bình Phước đã phối hợp với UBND bốn xã Thác Mơ, Phước Tín, Long Giang và xã Sơn Giang  (thị xã Phước Long) tổ chức Hội nghị tuyên truyền và phổ biến Bộ luật Dân sự, Luật đất đai, giải đáp thắc mắc cho cán bộ và nhân dân tại các địa phương nêu trên.