A- A A+

Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước

Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.