A- A A+

Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo 24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có cảnh báo, nhận diện 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng, nhắm đến nhiều nhóm người dùng khác nhau.